Bontvrije aanbevelingen voor de komende verkiezingen

cdon_header

 

Bont voor Dieren is lid van de Dierencoalitie. De Dierencoalitie is een samenwerkingsverband van een twintigtal dierenbeschermingsorganisaties, die samenwerken om het welzijn van de dieren zowel in Nederland als wereldwijd te verbeteren. Verschillende keren kwamen we in actie, zoals bij het mogelijke verbod op megastallen, in de discussie rondom wel of niet ritueel slachten en natuurlijk voor het nertsenfokverbod. Met name de lobby richting de regering en politieke partijen is door deze samenwerking erg succesvol.

 

Binnenkort komen er weer verkiezingen aan. in 2014 gaan de Nederlanders weer naar de stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen en voor de Europese verkiezingen. Omdat deze verkiezingen ook vanuit het oogpunt van dierenwelzijn van groot belang zijn, heeft de Dierencoalitie twee brieven aan alle politieke partijen gestuurd. In deze brieven doet de Dierencoalitie belangrijke aanbevelingen die door de partijen mee kunnen worden meegenomen in de door hen op te stellen verkiezingsprogramma’s. Bont voor Dieren leverde haar input voor de brieven natuurlijk op het gebied van bont.

 

Op het gebruik van dieren voor mode heeft de gemeente weinig invloed. Wel kan een gemeente in de voorwaarden voor de verstrekking van een subsidie bepalen of evenementen die producten zoals bont promoten, steun krijgen. De Dierencoalitie heeft dus gevraagd om geen subsidie te verlenen aan organisaties, bedrijven of evenementen die zich bezig houden met de promotie van bont.

 

Op Europees vlak kunnen natuurlijk wel grote stappen worden gezet tegen de bontindustrie. Er zijn al belangrijke maatregelen genomen, zoals het importverbod van honden- en kattenbont en het verbod op de import van zeehondenproducten. Maar het is nu tijd om die lijn door te zetten. De Dierencoalitie vraagt de politieke partijen dan ook om in hun programma’s een Europees verbod op de bontproductie op te nemen. Ook vragen we de grens te sluiten voor bont van buiten de EU.

 

We zijn benieuwd welke partijen deze, en nog vele andere aanbevelingen voor een beter dierenwelzijn op gaan nemen in hun programma’s!

Share