Nerts

De nerts is familie van de otter en de hermelijn. De dieren leven aan de randen van beken en meren. Wilde nertsen hebben een licht- tot donkerbruine vacht. Nertsen zijn roofdieren die houden van zwemmen en duiken.

 

In Nederland worden zo’n 7 miljoen nertsen per jaar gedood voor hun vacht. Eerst zitten ze zeven maanden in een kleine kooi waar ze niet kunnen rennen of zwemmen. Ze worden in een vergaskist geduwd waar ze stikken in de koolmonoxide. Daarna wordt de nerts gevild en verkocht. Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat het houden van nertsen op bontfokkerijen in strijd is met hun welzijn. De nerts is het enige dier dat van nature solitair leeft en ook niet mak te maken is. Met een ruime meerderheid is Nederland het verbod op het houden en doden van nertsen in december 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. De Nederlandse nertsenfokkers krijgen nog tot 2024 de tijd om af te bouwen. Een veelgehoord argument tegen het nertsenfokverbod is dat de nertsenhouderij zich zal verplaatsen naar het buitenland. Integendeel: de rest van de wereld kijkt mee! Bont voor Dieren is lid van de wereldwijde Fur Free Alliance, waar samengewerkt wordt aan nationale verboden op de bontproductie. In steeds meer Europese landen liggen dan ook initiatieven klaar voor fokverboden. Het argument dat de nertsenhouderij zich naar het buitenland zal verplaatsen is nog om een andere reden te weerleggen. Het feit dat iets, wat een ruime meerderheid van de bevolking niet wil, wel in het buitenland plaatsvindt is geen reden het hier niet te verbieden. Als dat zo zou zijn zou nooit enige morele vooruitgang in de wereld mogelijk zijn. Sterker: de laagste morele norm zal overal gaan gelden. De wereldwijde beweging is duidelijk. De vraag is of wij achteraan of voorop lopen!

 

Share