Wet nertsenfokverbod opnieuw naar Tweede en Eerste Kamer

De indieners van het verbod op de nertsenhouderij, de PvdA en de SP, hebben een novelle (een aanvullend wetsvoorstel) op het verbod naar de Tweede Kamer gestuurd. Met het initiatief-wetsvoorstel moet een einde komen aan de productie van nertsenbont. Nicole van Gemert, directeur van dierenbeschermingsorganisatie Bont voor Dieren, hoopt dat het Parlement snel een beslissing neemt. Zo ontstaat er eindelijk zekerheid voor de nertsenhouders, maar ook voor de 5 miljoen nertsen die jaarlijks in Nederland gevild worden om te dienen als mode-accessoire.

 

Van Gemert: “De Eerste Kamer heeft overduidelijk haar akkoord gegeven om deze verschrikkelijke sector te verbieden, maar wilde extra maatregelen ter compensatie van de nertsenhouders. Nu daaraan voldaan is, zijn er geen argumenten meer om de nertsenhouderij voort te laten bestaan. Een verbod is dichterbij dan ooit en we zullen de ontwikkelingen dan ook met spanning volgen.”

 

Het wetsvoorstel, oorspronkelijk ingediend door oud-Kamerleden Krista van Velzen (SP) en Harm Evert Waalkens (PvdA), voorziet in een afbouwtermijn voor de nertsenhouderij tot 2024. Tot die tijd hebben nertsenhouders de kans om gedane investeringen zoals geëiste welzijnsverbeteringen terug te verdienen. De Tweede Kamer heeft deze wet in 2009 aangenomen.

 

In de Eerste Kamer ontstond discussie over mogelijke schrijnende gevallen zoals nertsenhouders die hun pensioen naderen en het financieel niet kunnen redden eerder met hun bedrijf te stoppen. De novelle voorziet daarin met een voorstel voor een regeling voor oudere nertsenhouders. Daarnaast worden er voorstellen gedaan voor een sloopregeling en een fiscale tegemoetkoming voor ondernemers in de bontindustrie.

 

Als de novelle is aangenomen door de Tweede Kamer gaat de Eerste Kamer verder met de wetsbehandeling. Daarmee komt het verbod op het houden van nertsen voor hun bont weer een stap dichterbij.

 

Share